We zijn nog steeds in dezelfde tijd, en zijn nog steeds in Egypte, eigenlijk zijn we maar een
paar kilometer verderop. In de buurt van het Dal der Walvissen ligt nog een belangrijke vindplaats,
Faiyoem genaamd. De dieren die hier leven zijn veelal grote nijlpaardachtige dieren die leven in de
mangrovewouden aan de rand van de Tethyszee. Ook zijn er de eerste primaten, een groep van bijzonder
intelligente dieren die in bomen leven.