We blijven nog even in dezelfde tijd, maar gaan nu richting Egypte. In het laat Eoceen zijn grote
delen van de toekomstige Sahara bedekt met een oceaan die we de Tethyszee noemen, en die de
woonplaats zijn van de eerste walvissen. Deze bijzondere dieren zijn 15 miljoen jaar geleden
geëvolueerd uit landzoogdieren, en zijn nu met hun gestroomlijne visachtige lijven volkomen
aangepast aan het leven in de zee. De meeste soorten zijn nog klein, maar één soort walvis is
uitgegroeid tot een tientallen meters lang zeemonster. Basilosaurus is de heerser over de Oceaan,
en hij en komt veelvuldig voor op de plaats die we nu het "Dal der Walvissen" noemen.